Tản mạn

Nhìn từ khả năng “Space Zoom” chụp trăng của Galaxy S23 Ultra, câu chuyện thật - giả giữa AI và nhiếp ảnh

(Tổ Quốc) - “Nếu chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi về AI được sử dụng để cải thiện hình ảnh chụp mặt trăng, thì chúng ta cũng sẽ phải đặt câu hỏi về bất cứ cải tiến hình ảnh nào được thực hiện bởi AI” - Filipe Espósito.