Một Galaxy Unpacked kỳ lạ và “bí hiểm”, không có nhiều thông tin được leak trước và cũng rất khác biệt so với những gì chúng ta nhớ về Samsung cách đây hơn 4 năm.
Không cần những con số khoa trương, Galaxy AI là minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu của Samsung- Ảnh 1.

Không cần những con số khoa trương, Galaxy AI là minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu của Samsung- Ảnh 2.

Không cần những con số khoa trương, Galaxy AI là minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu của Samsung- Ảnh 3.

Không cần những con số khoa trương, Galaxy AI là minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu của Samsung- Ảnh 4.

Không cần những con số khoa trương, Galaxy AI là minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu của Samsung- Ảnh 5.